Wywiad gospodarczy i ustalanie składników majątkowych

Jako agencja detektywistyczna z wieloletnim doświadczeniem, jesteśmy w stanie zaoferować szeroki zakres usług odnośnie wywiadu gospodarczego i ustalania składników majątkowych. Pomagamy w weryfikacji kontrahentów i partnerów biznesowych, np. gdy padłeś ofiarą nieuczciwej konkurencji. Sprawdzimy rzeczywistą sytuację materialną Twojego dłużnika i ustalimy miejsce jego pobytu.

Wywiad gospodarczy

Chcesz zweryfikować swojego przyszłego lub obecnego partnera gospodarczego? Poznać jego historię biznesową, zaznajomić się z rzeczywistą sytuacją finansową? Nie podejmuj ryzyka i zgłoś się do  nas. Pozyskamy wszystkie niezbędne informacje, poprzez profesjonalny i rzetelny wywiad gospodarczy. Oto, co może obejmować:

– weryfikację kontrahentów (udziałowe i finansowe powiązania gospodarcze, sprawdzenie wypłacalności, wiarygodności czy struktur danych firm),
– analizę konkurencji,
– zebranie informacji z różnych baz danych, np. KRS, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, Rejestr Zastawów i innych,
– analizę sieci powiązań gospodarczych.

Nasza wieloletnia praktyka pozwoliła nam na wypracowanie skutecznych sposobów działania i mechanizmów przeprowadzania rzetelnych wywiadów gospodarczych.

Ustalenie składników majątkowych

Masz problem z niewypłacalnym dłużnikiem? W ramach ustalenia składników majątkowych, jesteśmy w stanie zweryfikować m.in.:
– aktualne miejsce pobytu Twojego dłużnika,
– czy dłużnik dokonywał transferów pieniężnych / majątkowych (pojazdy, nieruchomości, udziały…) na rzecz rodziny lub innych bliskich,
– ukrywanie dochodów przez osobę, która uchyla się od obowiązku alimentacyjnego,
– majątek obecnego / przyszłego współmałżonka,
– składniki majątku wspólnego,
– aktualne źródła dochodów dłużnika.

Sprawdzimy stan majątkowy dłużników, kontrahentów, partnerów…

W ramach prowadzonych czynności jesteśmy w stanie sprawdzić np. KRS, ewidencję osób zadłużonych, pojazdów i działalności gospodarczej, księgi wieczyste i inne bazy danych. Ustalenie składników majątku może okazać się bardzo pomocne podczas egzekucji należności, w sprawach podziału majątku i rozwodowych, alimentacyjnych i wielu innych. Zebrany materiał dowodowy i dokumentacja procesowa będą w stanie np. zabezpieczyć Twoje roszczenia podczas sprawy sądowej.

Wywiad gospodarczy i ustalanie składników majątkowych to tylko część spraw, jakich się podejmujemy. Możesz również skorzystać z naszych usług wykrywania urządzeń szpiegujących czy weryfikacji kradzieży i oszustw firmowych.

W dzisiejszym świecie czasem trudno jest samodzielnie ustalić prawdę i całkowicie zaufać drugiej stronie. Szczególnie, jeśli w grę wchodzą finanse. Jeśli wahasz się, czy Twój partner biznesowy jest wiarygodny, jeśli jesteś przed podpisaniem ważnej umowy, zweryfikuj to! Rozwiej lub potwierdź swoje obawy, unikając późniejszych problemów. Również w sprawach prywatnych, warto czasem upewnić się, co do szczerości drugiej strony. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zadzwoń!

Wywiad gospodarczy i ustalanie składników majątkowych